LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE
Download sammenfatning og konklusion Download bind 1 Download bind 2

BAGGRUNDSRAPPORTER

Til brug for Lønkommissionens undersøgelser og drøftelser er der udarbejdet en række baggrundsrapporter. Der er tillige indhentet udtalelser fra virksomheder og myndigheder.

Lønkommissionen har taget rapporternes indhold til efterretning, men har ikke som sådan godkendt dem.

Baggrundsrapporter inddelt efter kapitlerne i redegørelsen.

 

KAPITEL 2
Danmarks Statistik: Fastlæggelse af lønbegreber, 2009
 
KAPITEL 3 – 5
Dokumentation af Lønkommissionens lønanalyser
Danmarks Statistik: Personalegoder og bruttolønsordninger, 2010
PricewaterhouseCoopers: Brev om opgørelse af personalegoder under bagatelgrænsen, 2010
ATP og PFA Pension: Aktuarmæssig vurdering af værdien af tjenestemandspensionen for udvalgte personalegrupper, 2010
Beskrivelse af lønmodeller - final
Livsindkomster - final
Teknisk dokumentaion af data til lønanalyser - final
 
KAPITEL 6
SFI: Det kønsopdelte arbejdsmarked og lønforskelle mellem mænd og kvinder, 2010
 
KAPITEL 7
SFI: Kvinder og mænd i den offentlige sektor – karrieremønstre, lederønsker og ledermuligheder, 2010
Karen Sjørup: Løn, kønsarbejdsdeling, forældreskab og ligestillingspolitik, 2009
 
KAPITEL 8
Lønkommissionen: Notat om ligelønsloven, 2010
Lønkommissionen: Dokumentation af styringsgruppens fremgangsmåde ved sammenligning af personalegrupper, 2010
Lønkommissionen: Sammenligninger af personalegrupper, 2010
Husassistenter og specialarbejdere
Rengøringsassistenter og specialarbejdere
Social- og sundhedsassistenter og håndværkere
Social- og sundhedshjælpere og tekniske servicemedarbejdere
Fysioterapeuter og diplomingeniører
Ernærings- og køkkenassistenter og håndværkere
Pædagoger og håndværkere
Pædagoger og bygningskonstruktører
Socialrådgivere og bygningskonstruktører
Socialrådgivere og diplomingeniører
Socialpædagoger og diplomingeniører
Faglærte serviceassistenter og portører
Sygeplejersker og diplomingeniører
Afdelingsledere HK og afdelingsledere DTS
Chefkonsulenter HK og chefkonsulenter DTS
Specialkonsulenter HK og specialkonsulenter DTS
 
KAPITEL 9
Capacent: Beskrivelse af forhandlingssystemerne og lønsystemerne i den offentlige sektor, 2010
Steen Scheuer: Forhandlet løndannelse i det offentlige – Hvilken fremtid?, 2009
Lønkommissionen: Notat om opgørelse af den lokale løndannelse, 2010
Lønkommissionen: Specifikation af regressionsanalysen, 2010
Lønkommissionen: Opgørelse sorteret efter lønmodel, 2010
Lønkommissionen: Opgørelse sorteret efter de lokale tillægs andel, 2010
Lønkommissionen: Opgørelse sorteret efter gruppens størrelse, 2010
Lønkommissionen: Opgørelse sorteret alfabetisk, 2010
 
KAPITEL 10
Deloitte: Undersøgelse af rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse i den offentlige sektor, 2010
Deloitte: Notat om undersøgelse af rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse i den offentlige sektor, 2010
Lønkommissionens sekretariat: Kortlægning af formelle strukturer og rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse, 2010
Lønkommissionens sekretariat: Oversigt over rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse i overenskomster, 2010
Lønkommissionens sekretariat: Oversigt over rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse i generelle regelsæt, 2010
SFI: Ledelse og motivation i den offentlige sektor – et litteraturstudium, 2009
Kortlægning af formelle strukturer og rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse
 
LØNKOMMISSIONENS SEKRETARIAT · FREDERIKSHOLMS KANAL 6 · 1220 KØBENHAVN K · TLF. 3392 4049