LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE
Download sammenfatning og konklusion Download bind 1 Download bind 2

Sundhedskartellet

Helle Varming
Forhandlingschef, Sundhedskartellet

Finansministeriet

Lisbeth Lollike
Direktør, Personalestyrelsen

Søren Rotvig Erichsen
Kontorchef, Personalestyrelsen

Jakob Hald
Afdelingschef, Finansministeriet

Marie Hansen
Direktør, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Lars Mahler
Direktør, Tech College Aalborg

KL

Peter Bramsnæs indtil 2. juni 2009
Tidligere løndirektør, KL

Sine Sunesen fra 2. juni 2009
Løndirektør, KL

Lene Møller
Afdelingschef, KL

Charlotte Wulff
Personale- og Udviklingsdirektør,
Gladsaxe Kommune

Ole Slot
Kommunaldirektør, Vejen Kommune

Per Jensen
Personalechef, Århus Kommune

Danske Regioner

Signe Friberg Nielsen
Forhandlingsdirektør, Danske Regioner

Karin Valbæk
Chefsygeplejerske, Regionshospitalet Randers

Torben Ø. Pedersen
Hospitalsdirektør, Hvidovre Hospital

Jens Andersen
Regionsdirektør, Region Sjælland

Lars Mathiesen indtil 28. april 2010
Tidligere direktør, Region Nordjylland

Ole Lund Jensen fra 28. april 2010
Kontorchef, Danske Regioner

DA, tilknyttet som ekspert

Fini Beilin
Vicedirektør, Dansk Arbejdsgiverforening

KOMMISSIONENS MEDLEMMER

Kommissionen har bestået af i alt 36 medlemmer.

Formand

Michael Christiansen
Tidligere departementschef
og direktør for Det Kgl. Teater

Eksperter

Karen Sjørup
Lektor, Roskilde Universitet

Kirsten Wismer
Afdelingsdirektør, Danmarks Statistik

Lisbeth Pedersen
Afdelingschef, Det Nationale Forskningscenter
for Velfærd (SFI)

Niels Westergård-Nielsen
Professor, Handelshøjskolen ved Aarhus Universitet

LO

Jan Kæraa Rasmussen
Cheføkonom, LO

Lone Amstrup
Juridisk konsulent, Socialpædagogerne

Michael Jespersen
Souschef, OAO – Offentligt Ansattes Organisationer

Nina Vedel Møller
Konsulent, 3F – Fagligt Fælles Forbund

Steen Parker Sørensen
Forhandlingschef, FOA

Steen V. Kristensen
Forhandlingsleder, HK/Danmark

FTF

Jens Kragh
Direktør, FTF

Mariann Skovgaard
Sekretariatschef, CO10

Hans Ole Frostholm
Sekretariatschef, Danmarks Lærerforening

Torben Fersløv Andersen
Forhandlingschef, BUPL

AC

Martin Teilmann
Direktør, AC

Jens Harboe
Afdelingschef, AC

CFU

Josephine Fock
Sekretariatschef, CFU

KTO

Jørgen Holst indtil 16. marts 2009
Sekretariatschef, KTO

Helle Basse fra 16. marts 2009
Sekretariatschef, KTO

LØNKOMMISSIONENS SEKRETARIAT · FREDERIKSHOLMS KANAL 6 · 1220 KØBENHAVN K · TLF. 3392 4049