LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE
Download sammenfatning og konklusion Download bind 1 Download bind 2

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET
I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

På baggrund af erfaringerne fra overenskomstforhandlingerne i 2008 nedsatte regeringen i efteråret 2008 en lønkommission.

Lønkommissionens opgave har været at kortlægge, analysere og drøfte, om løn-, ansættelses- og ledelsesstrukturer i den offentlige sektor bidrager til at fremme en positiv udvikling af sektoren og til i dialog med medarbejderne at skabe dynamiske og attraktive arbejdspladser med lokale frihedsgrader, der kan tiltrække og fastholde den efterspurgte og kvalificerede arbejdskraft af begge køn.

Med denne redegørelse rapporterer Lønkommissionen sine analyser og konklusioner.

Kommissionens redegørelse overgives til de offentlige overenskomstparter den 28. maj 2010 med henblik på, at den kan indgå som fælles baggrundsmateriale ved kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område.

LØNKOMMISSIONENS SEKRETARIAT · FREDERIKSHOLMS KANAL 6 · 1220 KØBENHAVN K · TLF. 3392 4049